• Ważne komunikaty

   • UWAGA!!!! opłaty za styczeń 2024

     

    Opłata za styczeń 2024 wynosi  262,00 + 90,00 = 352 zł 

    Kwota ta dotyczy osób, które nie mają dofinansowaia i stałych wyprowiantowań z racji praktyk zawodowych. 

    Osoby mające dofinansowanie oraz stałe wyprowiantowania o płatności za styczeń powinny dowiedzieć się indywidualnie u p.Niny lub Wychowawców (pok.18).

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

    DRODZY RODZICE!

    Dnia 28.09.2023 r. Rada Pedagogiczna wprowadziła aktualizację Regulaminu Internatu Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, zatwierdzając aneks nr 1/2023, w którym to dodano załącznik nr 13: tj. Druk pełnomocnictwa – rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni wychowanek.

    Wzory niezbędnych dokumentów i pełnomocnictw znajdują się w zakładce ,,dokumenty".

     

    ___________________________________________________________________________

    UWAGA!

    Obowiązuje zakaz używania prywatnego sprzętu elektrycznego typu opiekacz, grill, toster itp. a także elektronicznego (monitor od komputera, telewizor itp.) w pokojach wychowanków. Przywieziony do internatu sprzęt agd w ciągu roku będzie pozostawał w aneksie kuchennym.

     

    _____________________________________________________________________________________

     

     Informacja dotycząca powrotu młodzieży do szkół

     

    W związku ze skróceniem okresu nauki zdalnej i powrotem młodzieży do szkół 21.02.2022. Prosimy o niezwłoczne dokonanie płatności za wyżywienie  zł  i zakwaterowanie zł za okres od 21.02 do 28.02. Należy zaopatrzyć dzieci w dowody wpłaty na dzień zakwaterowania 20.02.2022.        

     

     

     


    Informacja  dotycząca zakwaterowania młodzieży w internacie ZSKŚiA w okresie trwania nauki zdalnej 

     

    Szanowni Rodzice, Drodzy Wychowankowie 

     

    Do zakwaterowania w internacie w czasie trwania nauki zdalnej mają prawo: 

    • uczniowie klas maturalnych uczestniczący w konsultacjach na terenie szkoły, przygotowujących do egzaminów dojrzałości; 

    • uczniowie realizujący indywidualny tok nauczania stacjonarnie w szkole; 

    • uczniowie, którzy nie mają zasięgu internetowego w miejscu zamieszkania, a lekcje odbywają na terenie szkoły, korzystając z użyczonego sprzętu szkolnego, umożliwiającego naukę zdalną . 

     

    Wyżej wymienieni uczniowie mogą zakwaterować się w internacie, o ile nie przejawiają objawów chorobowych. Zakwaterowanie jest równoznaczne z zaprowiantowaniem na całodzienne posiłki. 

     

    Z uwagi na nietypową sytuację edukacyjną, dbając o bezpieczeństwo naszych podopiecznych proszę Rodziców o wcześniejszy kontakt telefoniczny z wychowawcą deklarujący przyjazd dziecka do internatu. 

     

    Internat otwarty będzie w niedzielę tj.06.02.br. od godz.16.00 

     

    Pozdrawiam -kierownik internatu 

    Joanna Augustynowicz 

     

     


     

    Rodzice, Wychowankowie Internatu

    W związku z informacją Ministra Edukacji dotyczącą nauki zdalnej trwającej do 27.02.2022r. należy dokonać opłaty stałej za luty w kwocie 

     

    Osoby, które potrzebują pilnie zabrać swoje  rzeczy  niezbędne do edukacji zdalnej powinny skontaktować się telefonicznie  z kadrą pedagogiczną internatu w godz. 9.00-12.00. po zakończeniu ferii zimowych celem ustalenia terminu przyjazdu. Mając na uwadze wymogi sanitarne dotyczące bezpieczeństwa należy posiadać ze sobą maseczkę i rękawiczki jednorazowe.

     

    Kontakt telefoniczny: 87-428-22-66 / 9.00-12.00/

     

    Pozdrawiam  – Kierownik Internatu

    Joanna Augustynowicz

     

     

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
   • (87) 428 24 84
   • ul. T. Kościuszki 23 11-500 Giżycko Poland
   • Inspektor Ochrony Danych: Iwona Malczyk tel. 506 358 200
   • e-mail: malczyk@togatus.pl
 • Zostań naszym fanem