• Opłaty

    • OPŁATY  ZA  INTERNAT  ZSKŚiA

      

      

     WYŻYWIENIE:  
     OPŁATA STAŁA:  

     Należność  za wrzesień 

      

     Opłat za zakwaterowanie i wyżywienie dokonywać należy przelewem
     na konto szkoły, w której uczeń pobiera edukację do 25-go dnia poprzedzającego miesiąca

      

     NUMERY  KONT 

     Uczniowie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu wpłacają na konto:

     Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu

     ul. T. Kościuszki 23

     11-500 Giżycko

     nr konta: 12 9343 0005 0013 0143 2000 0030

      

     Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego wpłacają na konto:

     I Liceum Ogólnokształcące

     ul. Traugutta 1

     11-500 Giżycko

     nr konta: 66 9343 0005 0013 0228 2000 0030

     Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego wpłacają na konto:

     II Liceum Ogólnokształcące

     ul. Sikorskiego 3

     11-500 Giżycko

     nr konta: 96 9343 0005 0013 0286 2000 0030

      

     Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych wpłacają na konto:

     Zespół Szkół Zawodowych

     ul. T. Kościuszki 16

     11-500 Giżycko

     nr konta: 86 9343 0005 0013 0299 2000 0030

      

     Uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych wpłacają na konto:

     Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

     ul. Mickiewicza 27

     11-500 Giżycko

     nr konta: 84 9343 0005 0013 0127 2000 0030

      

     Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum ZDZ w Białymstoku
     z siedzibą w Giżycku wpłacają na konto:

     Zakład Doskonalenia Zawodowego

     ul. Pogodna 63/1

     15- 365 Białystok

     nr konta: 36 1160 2202 0000 0000 6000 1543

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
   • zsksia1@wp.pl
   • (87) 428 24 84
   • ul. T. Kościuszki 23 11-500 Giżycko
   • Inspektor Ochrony Danych: Iwona Malczyk tel. 506 358 200
   • e-mail: malczyk@togatus.pl
 • Zostań naszym fanem