• Opłaty

    • OPŁATY  ZA  INTERNAT  ZSKŚiA

      

      

     Kwota do zapłaty uzależniona od ilości dni w danym miesiącu:

     wyżywienie - stawka dzienna 20 zł

     opłata stała - 90 zł

      

         

      

     Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorami szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki następuje zmiana dotycząca opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie. Od 01.10.2021r. osoby korzystające z posiłków na stołówce oraz zakwaterowane w Internacie ZSKŚIA w Giżycku dokonują wpłat na konto ZSKŚIA.

      

      

     NUMER  KONTA I ADRES 

     Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu

     ul. T. Kościuszki 23

     11-500 Giżycko

     12 9343 0005 0013 0143 2000 0030

      

      

     Opłat za zakwaterowanie i wyżywienie dokonywać należy przelewem
     na konto szkoły do 25-go dnia poprzedzającego miesiąca

      

      

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
   • (87) 428 24 84
   • ul. T. Kościuszki 23 11-500 Giżycko Poland
   • Inspektor Ochrony Danych: Iwona Malczyk tel. 506 358 200
   • e-mail: malczyk@togatus.pl
 • Zostań naszym fanem