• ​​​​​

     SZANOWNI RODZICE, OPIEKUNOWIE
     ORAZ DRODZY UCZNIOWIE
     !

      

     • Internat jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych publicznych, na które Powiat Giżycki przekazuje subwencję oświatową oraz w przypadku wolnych miejsc dla uczniów szkół niepublicznych, Powiat Giżycki przekazuje dotację.

                              ILOŚĆ MIEJSC:       151

                              POKOJE:                   3 osobowe

     • Podanie o przyjęcie do internatu może złożyć uczeń, rodzic lub opiekun w sekretariacie szkoły lub internacie. O kolejności przyjęcia do naszej placówki decyduje data wpływu. Formularz podania dostępny jest na stronie internetowej szkoły ( zsksia.edu.pl) w zakładce internat
     • Termin składania wniosków:  do 20 sierpnia 2019 r(w przypadku wolnych miejsc wnioski przyjmowane są w terminie późniejszym).
     • Uczniowie, którzy w wyniku rekrutacji zakwalifikowali się do klas I-szych ZSKŚiA i ubiegają się o miejsce w internacie, będą mieli zagwarantowane zakwaterowanie.
     • W przypadku, gdy ilość chętnych, ubiegających się o miejsce w naszej placówce będzie większa niż ilość przewidywanych miejsc, pierwszeństwo mają uczniowie przyjęci do szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki. Dla uczniów szkół niepublicznych podania o zamieszkanie w internacie będą rozpatrywane z uwzględnieniem daty wpływu.
     • Wstępna lista uczniów przyjętych do internatu będzie dostępna po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji do szkół średnich
     • Lista przyjętych uczniów w roku szkolnym 2019/2020 będzie dostępna w internacie lub sekretariacie szkoły po  20.08.2019r. Informację można uzyskać też telefonicznie pod numerami: 087- 428- 24-84 (sekretariat szkoły) lub 087- 428 -22-66 (internat).

     Osoba znajdująca się na liście przyjętych obowiązkowo powinna potwierdzić chęć zamieszkania do 26.08.2019 r. osobiście lub telefonicznie. W przypadku braku potwierdzenia w ww. terminie, osoby te mogą zostać wpisane na listę oczekujących na miejsce w internacie.

     01.09.2019 r. o godz. 16.00  odbędzie się spotkanie organizacyjno-informacyjne wszystkich rodziców/opiekunów nowych wychowanków z kadrą pedagogiczną z uwagi na konieczność dopełnienia formalności i podpisania niezbędnych dokumentów związanych z pobytem dziecka
     w naszej placówce.

     Kwaterowanie młodzieży do internatu - 01.09.2019 r. od godz. 15.00


     Kierownik Internatu i Kadra Pedagogiczna serdecznie zapraszają wszystkich rodziców

     i opiekunów do odwiedzin naszej placówki oraz systematycznego kontaktu w celu osiągnięcia optymalnych efektów w wychowaniu i rozwoju Państwa dziecka /podopiecznego/.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
   • zsksia1@wp.pl
   • (87) 428 24 84
   • ul. T. Kościuszki 23 11-500 Giżycko
   • Inspektor Ochrony Danych: Klaudia Gzinka tel. 533 327 053 e-mail: gzinka@togatus.pl
 • Zostań naszym fanem