• ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ZA SWOJE CZYNY I SŁOWA W ŚWIETLE PRAWA

     • 16.02.2022 15:23
     • W świetlicy głównej internatu odbyło się spotkanie z wychowankami na temat odpowiedzialności za swoje czyny i słowa w świetle prawa. Zazwyczaj, aby omówić to zagadnienie odwiedzali nas przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Giżycku, lecz ze względu na sytuację pandemiczną nie było to możliwe. Z tematem musieli się zmierzyć nasi wychowawcy. Poniżej przesyłamy linki do filmów, które naszym zdaniem w ciekawy i wyczerpujący sposób przedstawiają odpowiedzialność karną użytkowników sieci.

       

      WARTO OBEJRZEĆ


      https://www.youtube.com/watch?v=_8HEIhHqfCQ&list=RDCMUC-tWm5VYrxxpYK2b
      tYdZ2Ww

      https://www.youtube.com/watch?v=XMcr2-Ke3I4&list=RDCMUC-tWm5VYrxxpYK2bt
      YdZ2Ww

       

      Pamiętajmy, że osoba niepełnoletnia NIE JEST BEZKARNA!


      Przypominany, że odpowiedzialność karną nieletnich w Polsce reguluje Ustawa z dnia 26 października 1982r o postępowaniu w sprawach nieletnich (z późn. zm..), a także Kodeks karny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Mając na uwadze powyższe regulacje prawne możemy rozróżnić trzy sytuacje:


      Gdy nieletni popełnia czyn niedozwolony przed ukończeniem 13 roku życia – takie osoby nie mają jeszcze zdolności prawnej. Sąd potraktuje popełnienie takiego czynu jako przejaw demoralizacji nieletniego i może stosować środki na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zasady odpowiedzialności za czyny niedozwolone może też regulować Kodeks cywilny – jeśli małoletni wyrządzi komuś szkodę odpowiedzialność za jego czyny może ponieść jego opiekun prawny.


      Gdy nieletni popełnia czyn zabroniony pomiędzy 13, a 17 rokiem życia – przeważnie sąd stosuje wówczas środki wychowawcze lub poprawcze (umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym) przewidziane przez Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. Jeśli natomiast nieletni, który ukończył 15 rok życia popełnił jedno z szczególnie ciężkich przestępstw, może odpowiadać na zasadach określonych w Kodeksie karnym, a więc tak jak osoba dorosła (zależy to od tego, czy sąd uzna, że przemawiają za tym okoliczności sprawy, właściwości i stopień rozwoju sprawcy oraz warunki osobiste). Do powyższych przestępstw możemy zaliczyć m.in. zamach na życie prezydenta RP, zabójstwo, umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, umyślne spowodowanie niebezpieczeństwa powszechnego lub katastrofy w komunikacji, zgwałcenie zbiorowe lub ze szczególnym okrucieństwem, rozbój, wzięcie zakładników, porwanie samolotu lub statku. W przypadku nieletniego kara za te czyny nie może jednak przekroczyć 2/3 górnej granicy ustawowego zagrożenia, które jest przewidziane za powyższe przestępstwo.


      Gdy sprawca popełnia czyn zabroniony pomiędzy 17 a 18 rokiem życia – sąd stosuje głównie środki karne przewidziane przez Kodeks karny, lecz wyjątkowo może zastosować środki przewidziane dla nieletnich.

     • Wróć do listy artykułów
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
   • zsksia1@wp.pl
   • (87) 428 24 84
   • ul. T. Kościuszki 23 11-500 Giżycko Poland
   • e-mail: malczyk@togatus.pl
 • Zostań naszym fanem