• SZANOWNI RODZICE, OPIEKUNOWIE
     ORAZ DRODZY UCZNIOWIE !

     Nasz internat jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych publicznych, na które Powiat Giżycki przekazuje subwencję oświatową oraz w przypadku wolnych miejsc dla uczniów szkół niepublicznych na które Powiat Giżycki przekazuje dotację.

     ILOŚĆ MIEJSC:       151

     POKOJE:                   3 osobowe

     • Podanie o przyjęcie do internatu składa uczeń (rodzice lub opiekunowie) w sekretariacie szkoły lub internacie, decyduje data wpływu  / zakładka podanie.
     • Termin składania wniosków:  do 20 sierpnia 2018 r. (w przypadku wolnych miejsc po 20.08 br., wnioski są przyjmowane w terminie późniejszym).
     • Gimnazjaliści, którzy w wyniku rekrutacji zakwalifikowali się do klas I-szych ZSKŚiA i ubiegają się miejsce w internacie, będą mieli zagwarantowane zakwaterowanie.
     • W przypadku, gdy ilość chętnych, ubiegających się o miejsce w naszej placówce będzie większa niż ilość przewidywanych miejsc, pierwszeństwo mają uczniowie przyjęci do szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki. Dla uczniów szkół niepublicznych podania o zamieszkanie w internacie będą rozpatrywane z uwzględnieniem daty wpływu.

     - Wstępna lista przyjętych mieszkańców będzie dostępna po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

     - Ostateczna lista przyjętych mieszkańców będzie dostępna w internacie lub sekretariacie szkoły od  22.08.2018 r. (informację można uzyskać też telefonicznie 087- 428- 24-84  lub 087- 428 -22-66).

     - Osoba znajdująca się na liście przyjętych obowiązkowo powinna potwierdzić chęć zamieszkania do 24.08.2018 r. osobiście lub telefonicznie.

     W przypadku braku potwierdzenia w ww. terminie, osoby te mogą zostać wpisane na listę oczekujących na miejsce w internacie.

     02.09.2018 r. o godz. 16.00  odbędzie się spotkanie organizacyjno-informacyjne wszystkich rodziców/opiekunów nowych wychowanków z kadrą pedagogiczną z uwagi na konieczność dopełnienia formalności i podpisania niezbędnych dokumentów związanych z pobytem dziecka
     w naszej placówce.

             Kwaterowanie młodzieży do internatu - 02.09.2018 r. od godz. 15.00

      

     Kierownik internatu i kadra pedagogiczna serdecznie zapraszają wszystkich rodziców
     i opiekunów do odwiedzin w naszej placówce oraz systematycznego kontaktu w celu osiągnięcia optymalnych efektów w wychowaniu i rozwoju państwa dziecka /podopiecznego/.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
   • zsksia1@wp.pl
   • (87) 428 24 84
   • ul. T. Kościuszki 23 11-500 Giżycko
 • Zostań naszym fanem