• Kadra kierownicza

     • Jarosław Kulhawik
     • Jarosław KulhawikDyrektor szkoły; nauczyciel wychowania fizycznego
     • Dariusz Radziulewicz
     • Dariusz RadziulewiczWicedyrektor szkoły; nauczyciel matematyki
     • Joanna Augustynowicz
     • Joanna AugustynowiczKierownik internatu szkoły
     • Emir Asanowicz
     • Emir AsanowiczKierownik administracyjno - gospodarczy
   • Nauczyciele

     • Andrzej Arian
     • Andrzej ArianNauczyciel historii, historii i społeczeństwa oraz podstaw przedsiębiorczości; trener II klasy - tenis stołowy
     • Violetta Arian
     • Violetta ArianNauczycielka języka polskiego, języka rosyjskiego oraz wiedzy o kulturze
     • Iza Biały
     • Iza BiałyNauczycielka języka polskiego
     • Sylwester Choiński
     • Sylwester ChoińskiNauczyciel wychowania fizycznego; trener II klasy - lekkoatletyka
     • Halina Czarnecka
     • Halina Czarnecka Nauczycielka przedmiotów zawodowych inżynierii środowiska i melioracji
     • Magdalena Czaus
     • Magdalena CzausNauczycielka przedmiotów zawodowych architektury krajobrazu
     • Anna Czernel
     • Anna CzernelNauczycielka ekonomicznych przedmiotów zawodowych
     • Anna Daraż
     • Anna DarażNauczycielka języka angielskiego
     • Barbara Ejsymont
     • Barbara EjsymontWychowawca internatu szkoły
     • Marta Fedusio
     • Marta FedusioNauczycielka przedmiotów zawodowych budowlanych
     • Agnieszka Kajpust
     • Agnieszka KajpustWychowawca internatu szkoły
     • Agnieszka Kożuch
     • Agnieszka KożuchWychowawca internatu szkoły
     • Małgorzata Krywko
     • Małgorzata KrywkoNauczycielka matematyki
     • Sławomir Łapkiewicz
     • Sławomir ŁapkiewiczNauczyciel języka angielskiego
     • Patrycja Młyniec
     • Patrycja MłyniecNauczycielka języka niemieckiego
     • Grażyna Nerek
     • Grażyna NerekBibliotekarz szkoły
     • Waldemar Marek Niemyjski
     • Waldemar Marek NiemyjskiNauczyciel matematyki
     • Łukasz Orczyc-Musiałek
     • Łukasz Orczyc-MusiałekNauczyciel języka angielskiego
     • Dariusz Pachucki
     • Dariusz PachuckiNauczyciel wychowania fizycznego
     • Krystyna Piotrowska
     • Krystyna PiotrowskaNauczycielka religii
     • Ewa Poczynek
     • Ewa PoczynekNauczycielka wychowania fizycznego
     • Robert Płatosz
     • Robert Płatosznauczyciel przedmiotów zawodowych inżynierii środowiska oraz urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
     • Tomasz Rzeczycki
     • Tomasz RzeczyckiNauczyciel informatyki, przedmiotów zawodowych organizacji reklamy oraz przedmiotów zawodowych technicznych
     • Wiesław Sakowski
     • Wiesław SakowskiNauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych, agrobiznesu oraz mechanicznych, instruktor nauki jazdy
     • Ryszard Stankiewicz
     • Ryszard StankiewiczNauczyciel przedmiotów zawodowych budownictwa
     • Edyta Trościanko
     • Edyta TrościankoPedagog szkoły
     • Marzena Trusewicz-Żakiewicz
     • Marzena Trusewicz-ŻakiewiczNauczycielka chemii, fizyki oraz zawodowych przedmiotów urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
     • Renata Warecha
     • Renata WarechaNauczycielka zawodowych przedmiotów agrobiznesu
     • Jowita Wis
     • Jowita WisNauczycielka historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie
     • Agnieszka Zabielska
     • Agnieszka Zabielska Nauczycielka biologii, wychowania do życia w rodzinie oraz przedmiotów zawodowych ochrony środowiska
   • Administracja i obsługa

     • Nina Bajkowska
     • Nina BajkowskaReferent ds finansowych
     • Tadeusz Bojarski
     • Tadeusz BojarskiKonserwator
     • Danuta Danowska
     • Danuta DanowskaPomoc kuchenna
     • Elwira Filipek
     • Elwira FilipekSprzątaczka
     • Jan Romuald Gibner
     • Jan Romuald GibnerKonserwator
     • Wiesława Grabowska
     • Wiesława GrabowskaReferent ds żywieniowych
     • Elżbieta Grochocka
     • Elżbieta GrochockaPomoc kuchenna
     • Ewa Grodzka
     • Ewa GrodzkaKucharka
     • Jadwiga Grygojć
     • Jadwiga GrygojćPomoc kuchenna
     • Teresa Krysiak
     • Teresa KrysiakPomoc kuchenna
     • Anna Kujawa
     • Anna KujawaPomoc kuchenna
     • Bożena Kundzicz
     • Bożena KundziczSprzątaczka
     • Katarzyna Łubik
     • Katarzyna ŁubikSprzątaczka
     • Edyta Mazurek
     • Edyta MazurekSprzątaczka
     • Sławomir Nowicki
     • Sławomir NowickiRobotnik gospodarczy
     • Maria Jolanta Płatosz
     • Maria Jolanta PłatoszSekretarz szkoły
     • Elżbieta Sepko
     • Elżbieta SepkoSprzątaczka
     • Janina Widzicka
     • Janina WidzickaSprzątaczka
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
   • zsksia1@wp.pl
   • (87) 428 24 84
   • ul. T. Kościuszki 23 11-500 Giżycko Poland
   • e-mail: malczyk@togatus.pl
 • Zostań naszym fanem