• Kadra kierownicza

     • Jarosław Kulhawik
     • Jarosław KulhawikDyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego
     • Dariusz Radziulewicz
     • Dariusz RadziulewiczWicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
     • Anna Czernel
     • Anna CzernelKierownik szkolenia praktycznego, nauczycielka ekonomicznych przedmiotów zawodowych
     • Joanna Augustynowicz
     • Joanna AugustynowiczKierownik internatu szkoły
     • Emir Asanowicz
     • Emir AsanowiczKierownik administracyjno - gospodarczy
   • Nauczyciele

     • Andrzej Arian
     • Andrzej ArianNauczyciel historii, historii i społeczeństwa oraz podstaw przedsiębiorczości, trener II klasy tenisa stołowego
     • Violetta Arian
     • Violetta ArianNauczycielka języka polskiego, języka rosyjskiego oraz wiedzy o kulturze
     • Iza Biały
     • Iza BiałyPedagog specjalny, nauczycielka języka polskiego i filozofii
     • Beata Bobieni
     • Beata BobieniWychowawca internatu szkoły
     • Monika Bochan
     • Monika BochanNauczycielka przedmiotów zawodowych technikum reklamy
     • Wioleta Butkiewicz
     • Wioleta ButkiewiczWychowawca internatu szkoły
     • Ewa Chmielewska
     • Ewa ChmielewskaWychowawca internatu szkoły
     • Sylwester Choiński
     • Sylwester ChoińskiNauczyciel wychowania fizycznego; trener II klasy - lekkoatletyka
     • Halina Czarnecka
     • Halina Czarnecka Nauczycielka przedmiotów zawodowych inżynierii środowiska i melioracji
     • Magdalena Czaus
     • Magdalena CzausNauczycielka przedmiotów zawodowych architektury krajobrazu
     • Anna Daraż
     • Anna DarażNauczycielka języka angielskiego
     • Barbara Ejsymont
     • Barbara EjsymontWychowawca internatu szkoły
     • Marta Fedusio
     • Marta FedusioNauczycielka przedmiotów zawodowych budowlanych
     • Agata Górczyńska
     • Agata GórczyńskaNauczycielka języka polskiego, filozofii, terapeuta pedagogiczny i socjoterapeuta
     • Agnieszka Kajpust
     • Agnieszka KajpustWychowawca internatu szkoły
     • Magdalena Kamecka
     • Magdalena KameckaNauczycielka przedmiotów zawodowych architektury krajobrazu
     • Małgorzata Krywko
     • Małgorzata KrywkoNauczycielka matematyki
     • Sławomir Łapkiewicz
     • Sławomir ŁapkiewiczNauczyciel języka angielskiego i przedmiotów zawodowych agrobiznesu
     • Katarzyna Łatacz
     • Katarzyna ŁataczPedagog specjalny
     • Patrycja Młyniec
     • Patrycja MłyniecNauczycielka języka niemieckiego
     • Waldemar Marek Niemyjski
     • Waldemar Marek NiemyjskiNauczyciel matematyki
     • Łukasz Orczyc-Musiałek
     • Łukasz Orczyc-MusiałekNauczyciel języka angielskiego
     • Edyta Ostrowska
     • Edyta OstrowskaWychowawca internatu szkoły
     • Dariusz Pachucki
     • Dariusz PachuckiNauczyciel wychowania fizycznego
     • Krystyna Piotrowska
     • Krystyna PiotrowskaNauczycielka religii
     • Robert Płatosz
     • Robert Płatosznauczyciel przedmiotów zawodowych inżynierii środowiska, energii odnawialnej i reklamy
     • Ewa Poczynek
     • Ewa PoczynekNauczycielka wychowania fizycznego
     • Andrzej Radziewicz
     • Andrzej RadziewiczWychowawca internatu szkoły
     • Tomasz Rzeczycki
     • Tomasz RzeczyckiNauczyciel informatyki i przedmiotów zawodowych w technikum reklamy i w agrobiznesie
     • Wiesław Sakowski
     • Wiesław SakowskiNauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych, agrobiznesu oraz mechanicznych, instruktor nauki jazdy
     • Ryszard Stankiewicz
     • Ryszard StankiewiczNauczyciel przedmiotów zawodowych budownictwa
     • Katarzyna Szczęsna
     • Katarzyna Szczęsna Bibliotekarz szkoły
     • Edyta Trościanko
     • Edyta TrościankoPedagog szkoły, doradca zawodowy, logopeda
     • Marzena Trusewicz-Żakiewicz
     • Marzena Trusewicz-ŻakiewiczNauczycielka chemii, fizyki oraz zawodowych przedmiotów energii odnawialnej i technikum reklamy
     • Renata Warecha
     • Renata WarechaNauczycielka zawodowych przedmiotów agrobiznesu
     • Jowita Wis
     • Jowita WisNauczycielka historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie
     • Zbigniew Wołczek
     • Zbigniew WołczekInstruktor praktycznej nauki zawodu
     • Agnieszka Zabielska
     • Agnieszka Zabielska Nauczycielka biologii, wychowania do życia w rodzinie oraz przedmiotów zawodowych ochrony środowiska
     • Katarzyna Ziobro
     • Katarzyna ZiobroWychowawca internatu szkoły
     • Anna Żukowska
     • Anna ŻukowskaNauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych
   • Administracja i obsługa

     • Maria Jolanta Płatosz
     • Maria Jolanta PłatoszSekretarz szkoły
     • Nina Bajkowska
     • Nina BajkowskaReferent ds finansowych
     • Wiesława Grabowska
     • Wiesława GrabowskaReferent ds żywieniowych
     • Karol Chmielewski
     • Karol ChmielewskiKonserwator
     • Jan Romuald Gibner
     • Jan Romuald GibnerKonserwator
     • Ewa Grodzka
     • Ewa GrodzkaKucharka
     • Bogusława Danowska
     • Bogusława DanowskaPomoc kuchenna
     • Danuta Danowska
     • Danuta DanowskaPomoc kuchenna
     • Teresa Kopiczko
     • Teresa KopiczkoPomoc kuchenna
     • Teresa Krysiak
     • Teresa KrysiakPomoc kuchenna
     • Katarzyna Urbanowicz
     • Katarzyna UrbanowiczPomoc kuchenna
     • Elwira Filipek
     • Elwira FilipekSprzątaczka
     • Barbara Guzewicz
     • Barbara GuzewiczSprzątaczka
     • Katarzyna Łubik
     • Katarzyna ŁubikSprzątaczka
     • Edyta Mazurek
     • Edyta MazurekSprzątaczka
     • Angelika Wajszczuk
     • Angelika WajszczukSprzątaczka
     • Janina Widzicka
     • Janina WidzickaSprzątaczka
     • Sławomir Nowicki
     • Sławomir NowickiPracownik gospodarczy
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
   • (87) 428 24 84
   • ul. T. Kościuszki 23 11-500 Giżycko Poland
   • Inspektor Ochrony Danych: Iwona Malczyk tel. 506 358 200
   • e-mail: malczyk@togatus.pl
 • Zostań naszym fanem